چهاردهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی و نمایشگاه تجهیزات و کالاهای پزشکی ورزشی


چهاردهمين كنگره سراسري پزشكي ورزشي
حضور شرکت مهندسی پزشکی ایران در نمايشگاه تجهيزات و كالاهاي پزشكي ورزشي

تهران، ولیعصر، بلوار کشاورز، خیابان حجاب
مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوان
24 لغايت 26 مهرماه 1398