حضور در پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی ایران ۹۶

سمینار-تازه-های-الکنروتراپی-فیزیوتراپی

برپايي پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی ایران