شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق یکی از روشهای زیر با ما در میان بگذارید:

- تماس با واحد رسیدگی به شکایات، شماره تلفن ۳۴۴۶۶۲۷۹(۰۳۱)
- تکمیل فرم زیر