شركت مهندسي پزشكي نوين، اين‌بار با تلاش‌هاي تيم تحقيق و توسعه در جهت بهره‌گيري هرچه بهتر همكاران فيزيوتراپيست از دستگاه CPM، پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، كتاب "حركت درماني با CPM" توسط اين شركت به چاپ رسيد و آمادۀ ارايه به علاقه‌مندان عزيز مي باشد.


مباحث مطرح‌شده در اين كتاب عبارتند از:


• انواع محدوديت هاي حركتي و روش هاي ارزيابي آنها
• معرفي دستگاه هاي CPM براي مفاصل مختلف
• آثار فيزيولوژيك و كاربردهاي CPM
• شرح پارامترهاي درمان
• موارد احتياط و منع استفاده