بازدید معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از کارخانه نوین

بازديد آقاي محمد زاده معاون فني صنعت و معدن، نماينده جناب آقاي دكتر نجفي معاون وزير و مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و هيئت همراه از كارخانه شركت مهندسي پزشكي نوين