به مناسبت 2 مرداد روز ملی فیزیوتراپی، وارد ربات تلگرام محصولات شرکت نوین شده و از گردونه نوین جایزه بگیرید.