۱۴ نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی

حضور شركت مهندسي پزشكي نوين درچهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي و خدمات وابسته

شركت مهندسي پزشكي نوين، چهاردهمين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي و خدمات وابسته، از شما دعوت به عمل مي آورد، از اين نمايشگاه بازديد نماييد.
مكان: اصفهان - پل شهرستان