خدمات پس از فـروش

شرکت مهندسی پزشکی نوین محصولات خود را در برابر هرگونه عیب و نقص در تولید، تضمین می نماید و متعهد می شود در صورت بروز هرگونه اشکال احتمالی در قطعات یا ساخت محصول، پس از مرجوع شدن آن به شرکت، در اسرع وقت نسبت به تعمیر یا جایگزینی آن اقدام نماید.
به منظور استفاده از سرویس، باید محصول و ضمانت نامه (شماره سریال محصول، به شکل خوانا و بدون خط خوردگی در آن درج شده باشد) به مرکز خدمات پس از فروش شرکت،، ارجاع داده شود.
این ضمانت، تنها در مورد دستگاه بوده و سایر لوازم جانبی داخل بسته بندی مانند پد و الکترود مشمول آن نمی شود.
از آنجا که هنگام سرویس، امکان از بین رفتن اطلاعات ذخیره شده در حافظه وجود دارد، لذا مسئولیت داده های ذخیره شده توسط کاربر، بر عهده وی بوده و شرکت نوین در قبال از بین رفتن برنامه ها، سوابق یا سایر اطلاعات ذخیره شده در حافظه هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

مرکز خدمات پس از فروش:

اصفهان- خیابان چهارباغ بالا- مجتمع پارسیان- شماره ۵۱۰
صندوق پستی ۳۶۵/۸۱۳۹۵
تلفن ۳۶۲۶۷۱۷۲ (۰۳۱)     فاکس۳۶۲۶۷۳۶۳ (۰۳۱)