صرف هزینه بسته های نوروزی برای کمک به امر مدرسه سازی و خیریه


شركت مهندسي پزشكي نوين امسال باتوجه به رخداد پيش آمده دراستان كرمانشاه هزينه هاي بسته هاي نوروزي شماعزيزان (تقويم و..) را به همراه كمكهاي خود در امر مدرسه سازي صرف نمود.
در همين راستا مديران شركت (جناب آقايان مهندس عابديني و مهندس جعفري پور) با جناب آقاي محمدي مدير آموزش و پرورش نشستی جهت بررسي و بازسازي مدارس تخريبي كنگاور در اسفند 96 برگزار نمودند.