حضور در پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی ایران ۹۶