حضور در کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران


بیست و یکمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در تاریخ 27 تا 29 دی ماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های رازی، تهران برگزار گرديد.
شركت نوين مفتخر بود در نمايشگاه جانبي اين كنگره ميزبان حاضرين و آخرين دستاوردها و محصولات خود را ارائه نمايد.