حضور شرکت نوین در اولین سمینار تازه های فیزیوتراپی ورزشی

در تاريخ 4 و 5 دي ماه 1394 اولين سمينار فيزيوتراپي ورزشي در محل هتل المپيك تهران برگزار گرديد و شركت توين نيز در نمايشگاه تجهيزات توانبخشي كه در حاشيه سمينار برگزار گرديده بود شركت و با تخفيف هاي ويژه سمينار ميزبان همكاران محترم بود