شرکت مهندسی پزشکی نوین اسپانسر طلایی بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران

شرکت مهندسی پزشکی نوین مفتخر بود تا بار دیگر به عنوان اسپانسر طلایی بیست و هشتمین کنگرهسالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در کنگره حاضر شود.

از این رو از کلیه همکاران گرامی دعوت می شود تا ضمن حضور در کنگره در تاریخ ۳ تا ۵ خردادماه سال ۱۳۹۶  از غرفه این شرکت در نمایشگاه جانبی واقع در سالن A بازدید نمایند.