ارسال بسته های نوروزی برای فیزیوتراپیست ها،  دانشجویان و اساتید محترم رشته فیزیوتراپی

شرکت مهندسی پزشکی نوین به رسم هر سال، بسته های نوروزی را برای فیزیوتراپیست ها،  دانشجویان و اساتید محترم رشته فیزیوتراپی ارسال می نماید. بسته ی نوروزی سال ۱۳۹۶ نیز به تاریخ ۱۵/۱۲/۹۵ برای همه عزیزان، ارسال گردید.

در صورت دریافت نکردن بسته، لطفا شماره تماس خود را به آی دی تلگرام زیر ارسال فرمایید :

telegram.me/Novinmed