شرکت مهندسی پزشکی نوین حامی جشن پذیرفته شدگان رشته فیزیوتراپی

به منظور تجلیل از پذیرفته شدگان رشته فیزیوتراپی دانشگاههای تهران (ورودی ۹۵) مراسم جشنی به همت انجمن مستقل دانشجویان فیزیوتراپی برگزار گردید که شرکت مهندسی پزشکی نوین علاوه بر اسپانسر بودن مراسم به قید قرعه ۳ دستگاه تبلت به حاضرین اهدا نمود.