پشتيباني نرم افزار شرکت مهندسی پزشکی نوین  با برخورداري از تيم پشتيباني متخصص و پاسخگو، به منظور بهينه سازي خدمات پشتيباني نرم افزار ، نياز مشتريان را بررسي و براي رفع آن اقدام مي نمايد. از جمله خدمات پشتیبانی قابل ارائه در اين بخش نصب و استقرار نرم افزارها  )تک کاربر ،  تحت شبكه( ، پاسخ به سوال های  مشتریان و بررسی و رفع مشکل های بوجود آمده می باشد.
ابزارهاي مورد نياز براي پشتيباني :

ارتباط از طریق تلگرام

@novinmed_software

كانال نرم افزار در تلگرام

@novinmedonline

ايميل

Software@novinmed.com

تلفن تماس

09130786696