نمایش یک نتیجه

  • کرایو زیمر (Cryo6)

    • سرما درمانی حرفه ای
    • تنظیم دمای درمان تا ۳۰- درجه سانتیگراد
    • تنظیم جریان خروجی هوا از ۱۰۰ تا  lit/min1000