تخت ترکشن چهارقسمتی

نمایش یک نتیجه

  • تخت ترکشن چهار قسمتی ۴۵۰B

     

    • تخت ۴ قسمتی (۴section)
    • امکان کشش گردن به صورت نشسته
    • قابل استفاده با دستگاه ترکشن و استفاده برای Manuall Theraphy ,Mobilisation