تكار تراپي Tecar Therapy))

TECAR: Transfer Energy Capacitive And Resistive

تكار يكي از روشهاي ترموتراپي است كه ايدۀ اصلي آن براي توليد گرما داخل بافت بدين صورت است كه يك جريان متناوب در محدودۀ فركانسيRF ، توسط دو الكترود بر سطح پوست اعمال ­شود. اين گرما باعث افزايش خون‌رساني و در نتيجه افزايش اكسيژن و مواد غذايي به بافت مي­گردد كه در نهايت باعث افزايش متابوليسم سلول­، تسريع فرآيند التيام بافت و تسكين درد خواهد شد.

توليد گرما داخل بافت

سلول­ها حاوي يون­هاي منفي و مثبت هستند. زماني كه يك جريان  DC‌به سلول اعمال مي­شود، يون­هاي منفي به سمت قطب مثبت و يون­هاي مثبت به سمت قطب منفي حركت مي­كنند و تا پايان تحريك آن­جا باقي مي­مانند. اما اگر پلاريتۀ جريان، با فركانس بالايي در محدودۀ RF به طور متناوب عوض ­شود، يون­ها با سرعت زياد به صورت رفت و برگشتي بين الكترودها جابه­ جا مي ­شوند كه به اين اتفاق، آشفتگي يوني (Ionic Agitation) گفته مي شود. انرژي جنبشي ناشي از اين حركت سريع يوني، باعث توليد حرارت در بافت خواهد شد.

تكنيك اعمال جريان

در دستگاه‌ تكار براي اعمال جريان الكتريكي RF از تكنيك Monopolar استفاده مي‌شود. در اين تكنيك، يك الكترود كه در مقايسه با الكترود ديگر ابعاد نسبتاً كوچكتري دارد و به الكترود فعال (Active Electrode) موسوم است، در موضع درمان قرار مي‌گيرد و الكترود ديگر كه يك الكترود صفحه‌اي نسبتاً بزرگتر است و به الكترود غيرفعال موسوم است (Passive Electrode)، در ناحيه‌اي كمي دورتر از الكترود فعال قرار مي‌گيرد.

نمایش یک نتیجه

  • تکار ۵۶۰G نوین (Tecar 560G)

    • رادیوفرکانس تراپی با دو مد مقاومتی و خازنی در یک اپلیکاتور
    • دارای مدهای   Pulse ,Variant,CW
    • حداکثر توان خروجی ۳۵۰ وات
    • صفحه نمایشی رنگی و لمسی ۱۰ اینچ