تركشن (Traction)

يكي از مهمترين دلايل ناتواني جوامع بشري در دورۀ صنعتي، دردهاي ستون فقرات است. امروزه در دنيا براي درمان مشكلات ستون فقرات، شيوه­ هاي مختلفي وجود دارد كه در اين ميان مداخلات فيزيكي و درمانهاي فيزيوتراپي از جايگاه ويژه­اي برخوردارند. كشش ­درماني كه به­ طور متداول با اصطلاح تراكشن (Traction) شناخته مي­ شود، نقش م‍ؤثري در بهبود اختلالات ستون فقرات و مفاصل ايفا مي­كند.

در تركشن، نيروهاي كششي به­ شكل پيوسته يا متناوب، روي ستون فقرات بيمار وارد مي­شوند. واردشدن اين نيرو، آثاري همچون كشش بافتهاي نرمِ پيرامون ستون فقرات (ليگامان­ها و عضلات)، كاهش فتق ديسكهاي بين­ مهره­ اي، جداسازي سطوح مفصلي، كاهش فشارِ واردآمده روي ريشه­ هاي عصبي، كاهش تنش عضلاني، آرامسازي عضلات ستون فقرات و … را در پي خواهد داشت.

نمایش یک نتیجه

  • ترکشن ۵۵۵C نوین (Traction 555C)

    • دارای ۳ مد درمانی INTERMITTENT,STATIC,HARMONIC
    • توانایی کشش تا ۹۹ کیلوگرم
    • سیستم ایمنی برای کشش های بیش از ۲۰ کیلوگرم