اولتراسوند 1 و 3 مگاهرتز

اولتراسوند تراپي (Ultrasound Therapy)

اولتراسوند (به اختصار US)، جزء امواج صوتي (آكوستيك) به شمار مي‌آيد، با اين تفاوت كه فركانس آن فراتر از محدودۀ شنوايي انسان است و از همين رو با عنوان امواج فراصوت نيز شناخته مي‌شود. فركانس‌هايي در بازۀ Hz20 تا KHz 20 توسط گوش انسان قابل شنيدن است؛ اين در حاليست كه فركانس امواج اولتراسوند در فيزيوتراپي، معمولاً حدود MHz1 يا MHz3 است.

براي توليد امواج اولتراسوند از كريستال‌هاي پيزوالكتريك استفاده مي‌شود. كريستال به يك منبع جريان متناوب متصل مي‌شود و بديت ترتيب تحت تأثير يك ميدان الكتريكي متناوب قرار مي‌گيرد. در اثر اعمال بار الكتريكي، كريستال دچار ارتعاش مي‌شود، اين ارتعاشات به صفحة فلزي مقابل كريستال منتقل مي‌شود و از آنجا به هر محيط مادي ديگر كه در مجاورت صفحه فلزي قرار دارد (بافت بدن)، انتقال مي‌يابد.

نمایش 2 نتیحه

 • 215P 1 - اولتراسوند ۲۱۵P نوین (Ultrasound 215P)

  اولتراسوند ۲۱۵P نوین (Ultrasound 215P)

  Call for price
  • اولتراسوند با انتخاب فرکانس درمانی ۱ و ۳ مگاهرتز
  • سبک و قابل حمل
  • دارای مد پیوسته و پالسی

   

 • 215X 300x300 - اولتراسوند ۲۱۵X نوین (Ultrasound 215X)

  اولتراسوند ۲۱۵X نوین (Ultrasound 215X)

  Call for price
  • اولتراسوند با امکان انتخاب فرکانس درمانی ۱ و ۳ مگاهرتز
  • امکان کامبینیشن تراپی با دستگاه استیمولاتور
  • حداکثر توان در حالت پیوسته۲W/cm² و پالسی ۳W/cm²