نمایش یک نتیجه

  • وکیوم ۵۷۷C نوین (Vacuum 577C)

    • وکیوم قابل استفاده با تمام دستگاههای استیمولاتور و اینترفرنشیال
    • حداکثر مکش تا ۴۰۰mbar
    • ۴ مد پیوسته و پالسی