تخت ترکشن چهار قسمتی ۴۵۰B

ترکشن ۵۵۵C نوین (Traction 555C)
دسامبر 8, 2016
تخت ترکشن دو قسمتی ۴۳۵B
دسامبر 11, 2016
نمایش همه

تخت ترکشن چهار قسمتی ۴۵۰B


 

  • تخت ۴ قسمتی (۴section)
  • امکان کشش گردن به صورت نشسته
  • قابل استفاده با دستگاه ترکشن و استفاده برای Manuall Theraphy ,Mobilisation

 

معرفي محصول

معرفي محصول

تخت تركشن 4 قسمتي ،قابل استفاده براي Mobilisation و Manual Theraphy ،داراي پوشش از جنس چرم با ضخامت مناسب و ضد عرق ،سهولت در حركت و جا به جايي تخت با استفاده از پدال پايي و چرخ هاي مرغوب،قابليت تنظيم آسان شكن ها بوسيله دسته هاي ارگونوميك

دانلودها

دانلودها

User-Manual

راهنماي استفاده