حضور شرکت نوین در نمایشگاه جنبی همایش “ایده تا ثروت سلامت”

این همایش به مناسبت هفته کارآفرینی در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورخ ۱۹ آبان ماه ۹۵ برگزار گردید.