هجدهیمن سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقراتشرکت مهندسی پزشکی نوین
مفتخر بود تا در هجدهمین سمینار فیزیوتراپی ستون فقرات حضور و پذیرای همکاران گرامی باشد.


زمان : ۶ لغایت ۷ دی ماه ۹۶
مکان : تهران - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-سالن همایشهای رازی