شکستن رکورد بازدید از غرفه شرکت نوین در کنگره فیزیوتراپی ۹۶

برپايي اولين كنگره بين المللي و بيست وهشتمين كنگره ملي فيزيوتراپي ايران