برگزاری کارگاه یک روزه شاک ویو تراپی و تکار درمانی در تبریز

کارگاه یک روزه شاک ویو و تکار تراپی در دانشکده توانبخشی دانشگاه تبریز برگزار شد

با اهتمام شرکت مهندسی پزشکی نوین و با همکاری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با حضور انجمن فیزیوتراپی این شهر، کارگاه آموزشی شاک ویوتراپی و تکارتراپی، روز پنجشنبه نهم شهریورماه در سالن همایش های دانشکده توانبخشی دانشگاه تبریز برگزار گردید که هدف از آن، آشنایی هر چه بیشتر فیزیوتراژیست های محترم با انواع مدالیته های درمانی جدید بود.
در این کارگاه یک روزه آقایان دکتر نوید طاهری، عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر عباس سلطانی، عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تشریح و آموزش مدالیته های درمانی نوین در زمینه تکارتراپی و شاک ویوتراپی پرداختند.
آقای دکتر طاهری در سخنان خود بر سابقه فعالیت فیزیوتراپیست ها در زمینه مدالیته رادیوفرکانس تراپی تاکید کردند و افزودند: " تکار مدالیته غریبی برای فیزیوتراپیست ها نیست. بلکه در حیطه درمانی کار فیزیوتراپیست ها است. بنابراین ما فیزیوتراپیست ها با شناخت بهتر و بیشتر مدالیته های درمانی مربوط به رشته خودمان می توانیم سریعتر تعلق این مدالیته به فیزیوتراپی را استانداردسازی نموده و به ثبت برسانیم." در پایان ،‌شرکت کنندگان در کارگاه به صورت عملی با روش کار و شیوه استفاده از دستگاه ها آشنا شدند و این فرصت را یافتند که دستگاه های شاک ویوتراپی و تکارتراپی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند.